فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

پاورپوینت مدیریت‌ ریسک

پاورپوینت مدیریت ‌ریسک به همراه هدایای ویيه

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تعمیرات پیشگیرانه(PM)

پاورپوینت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) به همراه هدایای ویژه

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل