فایل های دسته بندی داروسازی - صفحه 1

پاورپوینت داروهای گوارشی

پاورپوینت دارویی مربوط به دستگاه گوارش به همراه هدایای ویژه

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با اشکال دارویی برای تکنسین داروخانه

پاورپوینت آشنایی با اشکال دارویی مشتمل بر شکل انواع واقسام داروهای موجود دربازار

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل