فایل های دسته بندی علوم پزشکی - صفحه 1

پاورپوینت پریکاردیت به همراه هدایای ویژه

پاورپوینت بیماری پریکاردیت التهاب پرده دور قلب

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت داروهای گوارشی

پاورپوینت دارویی مربوط به دستگاه گوارش به همراه هدایای ویژه

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با اشکال دارویی برای تکنسین داروخانه

پاورپوینت آشنایی با اشکال دارویی مشتمل بر شکل انواع واقسام داروهای موجود دربازار

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت راهنمای کامل تفسیر انواع آزمایشات

پاورپوینت تفصیلی در مورد بررسی انواع آزمایشهای پزشکی به همراه هدایای ویژه

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل